GDPR

Despre acest site

Adresa paginii web este: https://www.alagille.ro. Site-ul este deținut de Horațiu Slăvescu și este dedicat epopeii prin care a trecut Sebastian, născut cu sindrom Alagille.

Ce date personale colectez

Acest site colectează date personale doar în limita asigurării funcționării lui corecte și pentru generarea unor statisctici utilizate intern. Datele personale colectate sunt: adresa IP, tipul browser-ului folosit, aria geografică. Aceste informații sunt păstrate doar pe perioada necesară funcționării paginii web și a modulelor sale și nu sunt înstrăinate sau prelucrate în alte scopuri.

Comentariile sunt dezactivate, astfel cantitatea de date colectate este minimă.

Fișierele cookie plantate vizitatorilor acestui site pot avea o valabilitate de până la un an.

Conținut încapsulat de pe alte pagini web

Unele articole de pe acest site includ conținut (video, audio, imagini statice, ori conținut de altă natură) preluat prin încapsulare de pe alte site-uri. Acest conținut poate avea setări specifice ale datelor personale colectate ori prelucrate specifice site-urilor de pe care s-a făcut încapsularea.

Dreptul vizitatorilor asupra datelor personale

Vizitatorii acestui site au următoarele dreptui legale în legătură cu datele personale colectate:

  • dreptul la informare;
  • dreptul de acces la date;
  • dreptul la rectificare;
  • dreptul la ștergerea datelor;
  • dreptul la restricționarea prelucrării datelor;
  • dreptul la portabilitatea datelor;
  • dreptul la opoziție;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate;
  • dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sau instanțelor competente.

Drepturi de autor

Drepturile de autor asupra conținutului acestui site aparțin proprietarului, cu excepția situațiilor descrise explicit în articole sau cu excepția conținutului încapsulat sau preluat de pe alte site-uri. În acest ultim caz drepturile de autor aparțin site-urilor sursă și/sau creatorilor respectivi de conținut.

Ultima actualizare: 30 dec. 2019